Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavosti o Doloplazech

2. 1. 2010

 

DOLOPLAZY

 

  Doloplazy leží ve starém sídelním území s doloženým intenzivním osídlením. Nejstarší doklady o osídlení jsou zde z doby neolitické, halštatské, laténské a římské.

První písemné zmínky o Doloplazích pochází z poloviny 14. století /r. 1354). Vesnice byla rozdělena mezi několik majitelů až do konce 16. století, kdy ji sjednotil ve svých rukách Jan Žalkovský ze Žalkovic, který roku 1610 udělil Doloplazům právo na obecní pečeť. Pečeť nese zlaté hrábě v modrém poli a dva stříbrné srpy. Doloplazy byly samostatným statkem, k nimž patřily ještě vsi Dřevnovice a Těšice. Posledními majiteli statku byli od roku 1716 svobodní páni, později hrabata Stommové. Původní renesanční zámek přestavěl roku 1729 František Josef v barokní podobě, tehdy také vznikla zámecká kaple Panny Marie. Posledním majitelem panství byl Maxmilián Jan Křtitel baron von Ulm zu Erbech 1847 – 1929.

V roce 1779 patřil k panství v Doloplazích zámek, ozdobná a zeleninová zahrada, dobře vystavěný dvůr, ovčín, sýpka, pivovar (1668), panský hostinec a 18 panských domů. Jan Karel Stomm zvětšil roku 1823 zámek, založil při něm nový anglický park v dobovém romantickém slohu s ovocnou zahradou biskupským zahradníkem Maxmiliánem Errasem. Z té doby pochází řada hospodářských budov stavěných kojetínským zednickým mistrem Karlem Kotoučkem. Původní zámek vyhořel roku 1904 a byl postaven v historizujícím slohu německé vily, která odpovídala soudobým názorům na bydlení

.Zámek a zahrada jsou od r. 1999 chráněny Národním památkovým ústavem. Součástí této kulturní památky jsou i budovy v předzámčí č. 53, tj. kulturní sál pro společenské akce, knihovna a třípokojová bytová jednotka, které byly v roce 2003 nákladem téměř 9 mil. Kč zrekonstruovány

V roce 2001 byla zahájena regenerace zámeckého parku, která byla v roce 2003 ukončena. Bylo zde vysázeno 100 nových stromů včetně 22 ovocných stromků odrůdy „Moravská jadrnička“ a 600 keřů.

.Na návsi stojí kaple sv. Cyrila Metoděje – nově opravená v roce 2004 a před ní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého.Po levici sochy je postaven křížek s Pannou Marii který pochází z roku 1882.

Dva další jednodušší kříže stojí u vjezdů do obce-po levé straně silnice od Dobromilic ( u odbočky na fotbalové hřiště) a taktéž po levé straně při vjezdu od Víceměřic (u odbočky na pilu) a oba dva byly postaveny v roce 1894.

 Dalšími památkami obce jsou pomníky padlým . Jeden najdeme před Ryškovým domem u Lípy svobody, pochází z roku 1928 a je věnován památce občanů padlých v obou  světových válkách.Dalším je pomník Rudé armády z roku 1951 a nachází se v parčíku u silnice do Nezamyslic za železniční vlečkou....

Doloplazy zaznamenaly v 19. století velký průmyslový rozmach. V letech 1848 – 1849 byl jako jeden z prvních na Moravě založen cukrovar. Ten se po ukončení své činnosti stal v roce 1957 základem Železniční průmyslové stavební výroby.
Roku 1868 byla vystavěna železniční trať Nezamyslice – Olomouc a o 11 let později vlečka do cukrovaru.

 

Zdroje:Historie obce Doloplazy + p.KvětoslavŠpaček .Upravil P.B.